PYXL101 - Lập trình tương tác Python Excel chìa khóa tối ưu công việc

 • (0)
  0 Đánh giá

1,800,000 VND


Bài học

75

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Điều khiển Excel sử dụng ngôn ngữ Python (Cả Windows và MacOS)

Chạy Code Python ngay trong Excel

Mở rộng tính năng của Excel dễ dàng, ngắn gọn, hiệu quả với Python

Sử dụng những công cụ xử lý dữ liệu mạnh của Python ngay trong Excel

Đóng gói sản phẩm và triển khai trong doanh nghiệp


Giảng viên:

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO - Học Excel Online

Giới thiệu chung

Khóa học Lập trình tương tác Python Excel chìa khóa tối ưu công việc sẽ mang tới cho bạn kiến thức mới, hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu hay tác vụ trùng lặp, mất thời gian mà trước đây có thể rất khó hoặc không dễ dàng giải quyết được với VBA hoặc Excel. Sử dụng Python để tương tác với Excel mở ra rất nhiều khả năng tận dụng tối đa sức mạnh của cả hai nền tảng, việc này có thể như giúp Excel “mọc thêm cánh”.

Sản phẩm bạn tạo ra không chỉ hoạt động trên các phiên bản Excel mới mà còn có thể hoạt động tốt trên các phiên bản Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, … cho tới Excel 365.

Python là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, được sử dụng rất rộng rãi trong các công việc xử lý dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nhận dạng hình ảnh, tự động hóa hệ thống … Ngoài ra, trong khóa học này, Python sẽ giúp bạn điều khiển Excel, viết ra những hàm người dùng tự tạo (UDF), chạy code Python từ Excel. Kiến thức trong khóa học sẽ giúp bạn tự tin để mở rộng thêm những ý tưởng của mình mà trước đây nếu chỉ sử dụng Excel và VBA sẽ rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Sử dụng Python, bạn có thể tận dụng được rất nhiều thư viện mở rộng mà không phải tự xây dựng lại những đoạn code của mình. Khóa học này hướng đến sự nhanh chóng và hiệu quả, viết ít code nhất có thể, nhưng hiệu quả nhiều nhất có thể. Tham gia khóa học này, bạn sẽ bất ngờ với những gì bạn có thể làm với 1 dòng code Python khi tương tác với Excel.

Một số công cụ hỗ trợ công việc tăng hiệu suất mà bạn sẽ thực hiện trong khóa học này:

 • Hàm truy vấn theo cú pháp SQL ngay trong Excel
 • Hàm/công cụ lấy dữ liệu từ trang Web: lãi suất ngân hàng, tỷ giá hối đoái, giá chứng khoán, thông tin công ty, …
 • Công cụ dịch ngôn ngữ như Google Translate
 • Hàm/công cụ tạo code QR ngay trong Excel
 • Hàm/công cụ tổng hợp xử lý dữ liệu báo cáo Excel
 • Đóng gói công cụ để có thể sử dụng trên nhiều máy tính khác nhau mà không cần cài đặt Python hay Excel
 • Lưu ý để công cụ hỗ trợ cho thể chạy trên cả Excel cho Windows và Excel cho Mac
 • Gửi tin nhắn trực tiếp theo thời gian thực từ Excel tới Telegram
 • … và nhiều kiến thức thú vị khác

Để tham gia khóa học, bạn cần có kiến thức Excel cơ bản, Python cơ bản. Nếu bạn có thêm kiến thức VBA cơ bản thì rất tốt, nhưng không phải một điều kiện bắt buộc để có thể tham gia khóa học này.

Demo 1 phần kiến thức trong khóa học:

Demo Chương 11: Crawl hơn hàng nghìn dòng thông tin trong 2 phút


Chương 01

 • 0100 – Lý thuyết về cách xlwings tương tác với Excel được cả 2 nền tảng MacOs và Windows

Chương 02

 • 0200 – Cài đặt Anaconda trên máy tính chạy Windows
 • 0201 – Cài đặt Anaconda trên máy tính chạy MacOS
 • 0202 – Cập nhật phiên bản xlwings trong trường hợp cần thiết
 • 0203 – Cách chạy Jupyter Notebook
 • 0204 – Chức năng gợi ý code trong Jupyter Notebook

Chương 03

 • 0300 – Dùng Python điều khiển Excel cơ bản – đổ dữ liệu qua Excel
 • 0301 – Đổ dữ liệu qua Excel dưới dạng bảng
 • 0302 – Đọc dữ liệu từ Excel vào Python cơ bản
 • 0303 – Python kết nối tới nhiều Workbooks Excel khác nhau và ghi dữ liệu – MacOS
 • 0304 – Python kết nối tới nhiều Workbooks Excel khác nhau và ghi dữ liệu – Windows
 • 0305 – Đối tượng Apps trong Python và Excel
 • 0306 – Thiết lập Excel từ Python thông qua đối tượng App
 • 0307 – Tương tác với đối tượng Workbook, gọi Macro phía bên Excel
 • 0308 – Tương tác với đối tượng Workbooks, Workbook
 • 0309 – Tương tác với đối tượng Workbook, xuất PDF
 • 0310 – Tương tác với đối tượng Sheets
 • 0311 – Tương tác sâu hơn với đối tượng Sheets, Sheet
 • 0312 – Tương tác với đối tượng Range
 • 0313 – Sử dụng Range với expand
 • 0314 – Tương tác với đối tượng Range, ghi mảng 2 chiều
 • 0315 – Thuộc tính address và hàm get_address của Range
 • 0316 – Bảo toàn cấu trúc của mảng dữ liệu khi đọc từ Excel
 • 0317 – Làm thế nào khi VBA làm được mà Python lại không
 • 0318 – Chuyển đổi số với xlwings
 • 0319 – Chuyển đổi số, options, ndim, dict
 • 0320 – Chuyển đổi số, từ Range Excel qua Numpy
 • 0321 – Chuyển đổi qua lại từ Range với Pandas DataFrame

Chương 04

 • 0400 – Lý thuyết của việc chạy Code Python bên trong Excel
 • 0401 – Cài đặt và thiết lập để làm việc với Python trong Excel
 • 0402 – Chạy đoạn code Python đầu tiên từ Excel VBA

Chương 05

 • 0500 – Lab 01 Lấy dữ liệu từ bảng trên Web về Excel nhờ Python

Chương 06

 • 0600 – Thiết lập Excel để chạy được hàm Python
 • 0601 – Viết UDF mô phỏng hàm Google Sheets để lấy dữ liệu trên Web
 • 0602 – Lời giải cho bài tập viết UDF lấy dữ liệu bảng trên Web về Excel
 • 0603 – Viết UDF Python để lấy dữ liệu lãi suất ngân hàng về Excel
 • 0604 – Lấy dữ liệu từ Web và một số lưu ý với Python UDF
 • 0605 – Thiết lập UDF để giao diện Excel chạy mượt mà hơn, không bị chậm
 • 0606 – Công thức mảng cơ bản trong Python
 • 0607 – Sửa lỗi công thức mảng khi áp dụng cho một số kiểu vùng dữ liệu
 • 0608 – Làm sao để kiểm soát được việc trao đổi dữ liệu giữa UDF Python và Excel vơ
 • 0609 – Sử dụng SQL ngay trong Sheet Excel với sự hỗ trợ của Python
 • 6010 – Stream dữ liệu thời gian thực từ Python qua Excel
 • 6011 – Stream dữ liệu thời gian thực từ Excel qua Python

Chương 07

 • 0700 – Tạo ra xlwings custom extensions để sử dụng trên bất cứ file Excel nào
 • 0701 – Tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn với sản phẩm của bạn
 • 0702 – Triển khai các chức năng trên ổ chung của công ty

Chương 08

 • 0800 – Biểu đồ Matplotlib hay Seaborn ngay trong Excel

Chương 09

 • 0900 – Viết SQL trong Python để truy vấn dữ liệu trong Excel
 • 0901 – Truy vấn dữ liệu theo kiểu SQL thông qua Pandas
 • 0902 – Đọc dữ liệu trong file Excel sử dụng Pandas
 • 0903 – Lab02 – Viết hàm tự tạo MiSQL để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và trả về Excel
 • 0904 – Lab02 – Thực hiện viết hàm MiSQL để query dữ liệu từ file Excel

Chương 10

 • 1000 – Lab03 – Hàm dịch ngôn ngữ trong Excel
 • 1001 – Lab03 – Viết hàm dịch ngôn ngữ tương tự GoogleTranslate
 • 1002 – Lab04 – Lấy tỷ giá hối đoái từ Vietcombank về Excel theo thời gian thực – đề bài
 • 1003 – Lab04 – Lấy tỷ giá hối đoái từ Vietcombank về Excel theo thời gian thực – giải pháp
 • 1004 – Lab05 – Truy vấn thông tin công ty từ trang Web vào Excel
 • 1005 – Lab06 – Dữ liệu chứng khoán từ Liveboard Cafef trong Excel
 • 1006 – Lab07 – Viết hàm tạo ra ảnh QR Code hàng loạt trong Excel
 • 1007 – Lab08 – Công cụ gộp dữ liệu báo cáo Excel
 • 1008 – Lab09 – Đóng gói công cụ Python để chạy được trên máy không cài Python
 • 1009 – Lab10 – Viết công cụ tổng hợp báo cáo Excel có giao diện
 • 1010 – Lab10 – Thiết kế giao diện phần mềm
 • 1011 – Lab10 – Chuyển thiết kế thành Code
 • 1012 – Lab10 – Code xử lý cho các thành phần giao diện
 • 1013 – Lab10 – Hoàn thành công cụ Python giao diện đẹp xử lý file Excel
 • 1014 – Lab10 – Hoàn thành đóng gói phần mềm để chạy trên máy không cần cài Python hoặc Excel
 • 1015 – Lab11 – Gửi thông tin theo thời gian thực từ Excel trực tiếp tới Telegram sử dụng Python

Chương 11

 • 1100 – Lab12 – Information Retrieval – Crawl dữ liệu từ Web nâng cao – đề bài
 • 1101 – Lab12 – Phân tích trang Web và URL
 • 1102 – Lab12 – Sử dụng postman để tìm hiểu cách phân trang dữ liệu đưa ra giải pháp
 • 1103 – Lab12 – Phân tích cấu trúc dữ liệu JSON trả về của trang Web để lấy dữ liệu
 • 1104 – Lab12 – Code hoàn thiện và kết quả cuối cùng
Chương 12
 • 1200 – Lab13 – Thu thập dữ liệu, thông tin thị trường chứng khoản, các công bố

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Sử dụng được Excel cơ bản

Kiến thức mục tiêu

 • Điều khiển Excel sử dụng ngôn ngữ Python (Cả Windows và MacOS)
 • Chạy Code Python ngay trong Excel
 • Mở rộng tính năng của Excel dễ dàng, ngắn gọn, hiệu quả với Python
 • Sử dụng những công cụ xử lý dữ liệu mạnh của Python ngay trong Excel
 • Đóng gói sản phẩm và triển khai trong doanh nghiệp

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

Nguyễn Đức Thanh

Nguyễn Đức Thanh Founder & CEO - Học Excel Online

Nghề nghiệp:

- Chuyên gia tư vấn giải pháp Robotics Process Automation (RPA): Automation Anywhere, uiPath, Blueprism ...

- Chuyên gia tư vấn giải pháp tự động hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Retails, Automobile, Banking, ...

- Chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP - giải pháp quản lý phần mềm đa năng cho doanh nghiệp SAP thuộc bộ phận IT Advisory tại KPMG Europe LLP, trụ sở tại Munich, Đức.

- Founder & CEO: Học Excel Online - Nền tảng nâng cao khả năng làm việc tương tác đa chiều đầu tiên tại Việt Nam

- Founder & Blogger: Học Excel Online - Nền tảng chia sẻ kinh nghiệm, thủ thuật, hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản tới nâng cao.

- Founder: Cộng đồng Tin học văn phòng Excel Word Power Point trên 30000 thành viên.


Học vị, các danh hiệu đạt được:

- Thạc sỹ Chiến lược quản trị thông tin - Đại học Frankfurt, Đức.

- Đã từng học tập và nghiên cứu tại trường đại học London Metropolitan, Vương Quốc Anh - Ngành "IT for Financial Services" (2012-2013).

- Cử nhân Hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp - Đại học Frankfurt, Đức.

- Giải 3 ý tưởng khởi nghiệp tại cuộc thi ý tưởng Start Up Live tại Karlsruhe, Đức (2013).

- Nghiên cứu và sách xuất bản tại nhà xuất bản Springer (2016).


Kinh nghiệm giảng dạy, thành tựu nghiên cứu:

- 10 năm kinh nghiệm hỗ trợ, giảng dạy và tư vấn Excel và VBA.

- Tư vấn và giảng dạy ứng dụng Excel trong công việc cho FPT - FSOFT tại Nhật Bản (2019)

- Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho trung tâm BICC - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (2016-2019)

- Tư vấn và giảng dạy ứng dụng VBA cho phòng KHDN - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (2017, 2018, 2019)

- Tư vấn và giảng dạy, ứng dụng Excel cho Rolls Royce (Tại Ý, Đức) (2018)

- Đồng tác giả của cuốn "The Drivers of Wearable Device Usage" - xuất bản tại nhà xuất bản Springer - Đức (2016) - trực tuyến tại http://www.springer.com/de/book/9783319303741

- Các bài viết nghiên cứu khác trong lĩnh vực IT được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế (2013) - Bài viết khoa học


Đánh giá

0.0

()
0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Bạn đang cần hỗ trợ?

Bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email bằng cách click nút bên dưới

Trợ giúp