steel

Phần mềm tối ưu cắt thép

Video demo: Phần mềm tối ưu cắt thép với các tính năng: – Phân chia theo từng điểm dừng kỹ thuật để quản lý. – Thêm chiều dài tối thiểu của từng thanh thép để tối ưu khi cắt thép. – Cho …
gui email

Gui email tu excel, Gửi email từ Excel.

Gửi email từ Excel. Trong Excel, đôi khi cần gui email  cho một nhóm người, hoặc gui email để cảnh báo theo một điều kiện nào đó. Đương nhiên là nội dung email mỗi người có một chút khác biệt, và cả …